Skalna Czaszka w Górach Stołowych

Skalna Czaszka - Kopa Śmierci w okolicy Narożnika

Trasa z Karłowa do Dusznik Zdroju poprzez narożnik i Łężyckie Skałki

57-350 Kudowa-Zdrój

tel.: (+48) 74 86 61 436

Skalna Czaszka w Górach Stołowych

Skalna Czaszka w Górach Stołowych

Kopa śmierci w Górach Stołowych

Informacja o Skalnej Czaszce do niedawna była chronioną i tylko mała część osób o niej wiedziała. Jedynie na mapie widniały jakieś oznaczenia i kto dobrze szukał to mógł ją odnaleźć. Od 2021 roku, tę formę skalną można zwiedzeć legalnie, Park Narodowy Gór Stołowych zbudował platformę, schody którymi w sposób bezpieczny można tam zejść. Do tego egzotycznego miejsca prowadzi szlak niebieski, z parkingu o nazwie "Lisia przełęcz", następnie dochodzimy na szczyt Narożnika 849 m.n.p.m. kierujemy się dale w stronę Dusznik Zdroju. Spacerkiem przemieścimy się tam w około 30 minut.

Budowa

Góry Stołowe zostały wypiętrzone przed 30 milionami lat, są to nielicznie występujące płyty piaskowców ciosowych ułożonych pionowo, stąd pochodzi nazwa tych gór czyli płaskich jak stół. Rozwój tych rzeźb zropoczął się w chwili wycofania morza górnokredowego. Po zniknięciu morza nastąpił długotrwały okres spokoju tektonicznego, pod wpływem czego powstała rozległa powierzchnia zrównania.

W najmłodszej epoce paleogenu, dokładniej pod koniec środkowego oligocenu góry zaczęły się wypiętrzać, w skutek tego nastąpiło rozczłonkownie powierzchni, która została wyniesiona na różne wysokości  850–920 m n.p.m. – Szczeliniec Wielki, Szczeliniec Mały, Skalniak i Narożnik.

Podczas trwania górnego oligocenu i dolnego miocenu kształtowało się kolejne zrównanie powierzchni na wysokości 500–800 m n.p.m.. W środkowym miocenie nastąpiło wypiętrzenie, które trwało do środkowego pliocenu w skutecz czego wytworzył się trzeci, najniższy poziom zrównań na wysokości 400–500 m. n. p.m.. Na koniec środkowego w i górnym pliocenie nastąpiły następne ruchy górotwórcze, spowodowało to ponownie wzniesienie się obszaru Gór Stołowych.

W takim zmiennym klimacie ławice górnego piaskowca ciosowego ulegały intensywnym procesom wietrzenia, powstały bezodpływowe niecki typu bolsonów, przez co powstały formy charakterystyczne dla współczesnych rejonów subtropikalnych i sawannowych takie jak Sawanna Łężycka. W plejstocenie, wskutek ochłodzenia klimatu powstały rumowiska skalne i torfowiska wysokie. W ten sposób tworzyły się różne formy skalne takie jak Skalna Czaszka.

Źródło: www.wikipedia.org

Galeria zdjęć