Niknąca Łąka w Górach Stołowych

Niknąca Łąka w Górach Stołowych

Tajemnice Torfowisk w Górach Stołowych: Bogactwo Przyrody, Historia i Ekologia

57-350 Kudowa-Zdrój

tel.: (+48) 74 86 61 436

Ostoja Historii i Przygód w Sercu Niesamowitych Gór

Niknąca Łąka: Tajemnicze Torfowisko w Górach Stołowych - Przyroda, Historia i Ochrona Środowiska

Niknąca Łąka to unikalny obszar w Sudetach Środkowych, usytuowany w malowniczych Górach Stołowych, w województwie dolnośląskim. Znajduje się między Praskim Traktem a Krzywą Drogą, stanowiąc polanę śródleśną w obrębie Parku Narodowego Gór Stołowych. Dawniej objęty rezerwatem przyrody, obecnie stanowi część Parku Narodowego, a jego niezwykłe walory przyrodnicze są eksponowane przez ścieżkę dydaktyczną o nazwie "Niknąca Łąka".

Położenie

Położona na wysokości 720 m n.p.m. w Dolinie Czerwonej Wody, Niknąca Łąka znajduje się na wschód od Karłowa, pomiędzy południowo-zachodnią krawędzią pasma Skalnych Grzybów a rezerwatem Wielkie Torfowisko Batorowskie na południowo-zachodniej stronie.

Charakterystyka

Obszar ten charakteryzuje się dużą niekoszoną łąką na torfowisku wysokim, które wykształciło się na mokradle ombrogenicznym. To unikatowe środowisko przyrodnicze to dom dla licznych gatunków roślinności łąkowej i torfowiskowej, a także rzadkich gatunków owadów chronionych. Niknąca Łąka pełni funkcje naukowe, dydaktyczne i krajobrazowe, przyciągając badaczy oraz miłośników przyrody. Znajduje się tutaj typ torfowiska wysokiego, nazywanego mszarem, który rozwija się na obszarach bezodpływowych zasilanych przez wody opadowe. Bogactwo flory i fauny tego obszaru stanowi o jego wyjątkowości, a widłak jałowcowaty czy sosna błotna są przykładem gatunków podlegających ochronie ścisłej.

Powstanie

Torfowisko "Niknąca Łąka" powstało w miejscu gromadzenia się wód opadowych na nieprzepuszczalnym podłożu, gdzie sprzyjająca budowa geologiczna i rzeźba terenu stworzyły warunki do rozwoju roślinności torfowiskowej oraz tworzenia się torfu.

Wpływ człowieka

Działalność człowieka miała istotny wpływ na ten obszar, szczególnie poprzez wprowadzenie sztucznie populacji świerka na przełomie XIX i XX wieku, co doprowadziło do zniszczenia i degradacji torfowiska. Działania w kierunku ochrony i przywracania naturalnego stanu tego obszaru są podejmowane obecnie, aby zachować jego unikalne walory przyrodnicze i zwiększyć bioróżnorodność.

Odkryj piękno i bogactwo przyrody na Niknącej Łące, która zachwyca nie tylko swoim urokiem, ale także historią i ekologicznym znaczeniem.

Źródło: www.wikipedia.org

Trasa prowadząca z parkingu "Droga nad Przełączą" szlakiem zielonym do Torfowiska Niknąca Łąka