Pijalnia Wód Mineralnych w Kudowie Zdroju

WODY MINERALNE KUDOWY ZDROJU

57-350 Kudowa-Zdrój,

Park Zdrojowy

Punkt Informacji Turystycznej

tel. (+48) 74 866 13 87

Wody Mineralne

Wśród swoistych składników stałych znajdujących się w wodach mineralnych Kudowy Zdroju wymienić należy: żelazo Fe (0,3-22mg/dm3), arsen As (0,4-5mg/dm3) oraz bor B (3-10mg/dm3), zaś wśród składników gazowych: dwutlenek węgla (CO2), siarczki i radon.
Wszystkie kudowskie źródła tryskają z niewielkiej głębokości i mają płytkie ujęcia. Jedynie najmłodsze źródło „Moniuszko” pochodzi z odwiertu na głębokości 190 m. Prawie wszystkie źródła mineralne Kudowy Zdroju zlokalizowane są na terenie Parku Zdrojowego, a ich wody doprowadzone są rurami do urządzeń zdrojowych. Leczniczym wpływem tych wód jest nie tylko działanie zawartych w nich składników mineralnych, ale także temperatura wód, stan ich jonizacji oraz napięcie powierzchniowe. Lecznictwo uzdrowiskowe w Kudowie opiera się na szczawach wodorowęglanowo-sodowo-wapniowych, żelazistych, borowych, pozyskiwanych ze źródeł „Śniadecki”, „Moniuszko” i „Marchlewski”. Stosuje się je do kuracji pitnej, kąpieli mineralnych i unikalnych suchych kąpieli kwasowęglowych.

Mapa dojazdu

Kudowa-Zdrój, Pijalnia Wód Mineralnych