Szczeliniec Wielki zima

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Dyrekcja:

ul. Słoneczna 31

57-350 Kudowa-Zdrój

tel.: (+48) 74 86 61 436

Park Narodowy Gór Stołowych w Kotlinie Kłodzkiej

Park Narodowy Gór Stołowych utworzony został w 1993 roku. Ogólna powierzchnia parku wynosi 6340,16 hektarów, a otulina zajmuje obszar około 10515 hektara. Góry Stołowe, których wierzchowinowe i centralne partie wchodzą w skład Parku znajdują się w Sudetach Środkowych w północno-zachodniej części Ziemi Kłodzkiej. Unikalna rzeźba, wzbogacona dużym nagromadzeniem rozmaitych form erozji piaskowców w postaci głębokich szczelin, labiryntów, blokowisk skalnych, czy pojedynczych skałek o niespotykanych kształtach czyni Góry Stołowe wyjątkowymi w skali Polski.  Aktualny obraz roślinności Parku ukształtowała wieloletnia działalność człowieka. Lasy zajmują 89 % całkowitej jego powierzchni, ale są to przede wszystkim sztucznie wprowadzone monokultury świerkowe. Dolnoreglowe lasy liściaste pochodzące z naturalnych odnowień zachowały się tylko w niewielkich fragmentach w trudno dostępnym terenie. Roślinność charakterystyczna dla torfowiska wysokiego wraz z sosną błotną występuje w Parku głównie na "Wielkim Torfowisku Batorowskim" – drugim, co do wielkości złożu torfowym w Sudetach. Ważny składnik flory Gór Stołowych stanowi pionierska roślinność naskalna z licznymi gatunkami mchów, porostów i wątrobowców. Różnorodne zbiorowiska trawiaste zajmują powierzchnię około 500 hektarów. Wyróżniają się wśród nich bogate florystycznie łąki bagienne z obfitymi populacjami niektórych roślin chronionych. Występuje tu m.in. pełnik europejski - lokalnie nazywany "kłodzką różą", który uważany jest za symbol regionu.

W rozległych, zwartych kompleksach leśnych na terenie Parku Narodowego pospolicie występuje:

 • jeleń
 • sarna
 • dzik
 • lis
 • wiewiórka (czarnej i rudej odmiany).

Z ssaków owadożernych częsty jest:

 • jeż
 • ryjówka malutka
 • ryjówka górska

Ciekawymi gatunkami ptaków są:

 • jarząbek
 • słonka
 • bocian czarny
 • trzmielojad
 • kobuz
 • oraz charakterystyczne dla obszaru tajgi sóweczka i włochatka.

W skałach gnieździ się:

 • puchacz
 • pustułka
 • kruk
 • a także kopciuszek i kowalik.

Wśród ptaków związanych z wodą na uwagę zasługuje żyjący nad wartkimi strumieniami pluszcz i pliszka górska. Spośród pospolitych w Polsce gatunków gadów.

W Górach Stołowych występują:

 • żmija zygzakowata
 • zaskroniec
 • jaszczurka zwinka
 • padalec
 • z rzadszych gatunków płazów zdarza się salamandra oraz traszki górska, grzebieniasta i zwyczajna.

Ogółem na terenie Parku rozpoznano 156 chronionych gatunków zwierząt. Najciekawsze zabytki historii i kultury na terenie Parku i jego otuliny to kapliczki i krzyże pokutne, kaplica czaszek w Kudowie Czermnej, młyn papierniczy z 1603 roku w Dusznikach i barokowa bazylika w Wambierzycach.

Mapa dojazdu

Kudowa-Zdrój, Park Narodowy Gór Stołowych