Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO

57-350 Kudowa-Zdrój,

ul. Pstrążna 14

tel.: (+48) 74 866 28 43

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

Muzeum położone jest na malowniczym zboczu w dawnej wsi Pstrążna (obecnie ulica Kudowy-Zdroju). Muzeum-Skansen powstało w 1984 roku jako oddział Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Od 01. 01. 2006 roku jest samodzielną instytucją kultury, której organizatorem jest samorząd Kudowy-Zdroju. Muzeum założono w oparciu o istniejący budynek mieszkalno-gospodarczy z kuźnią. Koncepcja zabudowy muzealnej obejmuje 17 zabytkowych obiektów pochodzących z terenu Pogórza Sudeckiego. Do dziś na terenie Muzeum posadowiono następujące obiekty: zajazd z Szalejowa Dolnego (pocz. XIX wieku), chałupę z Kudowy-Zakrza (XVIII/XIX wiek), chałupę z Nowej Łomnicy (I poł. XIX wieku), stodołę z Kudowy-Czermnej (poł. XIX wieku), wiatrak koźlak z Jabłowa (poł. XIX wieku), dzwonnicę alarmową z Gołaczowa (I poł. XIX wieku) oraz liczne obiekty tzw. małej architektury.
Muzeum prowadzi lekcje muzealne pn. „Od ziarenka – przez mąkę – do bochenka” podczas których uczestnicy formują samodzielnie bochenki, mielą zboże na żarnach, poznają dawne sposoby omłotów zboża oraz degustują świeżo wypieczony chleb. Przez cały rok w Muzeum odbywają się różnorodne imprezy kulturalne, folklorystyczne i historyczne.

Mapa dojazdu

Kudowa-Zdrój, Pstrążna 14