Bunkier Mustek N-72

CZECHOSŁOWACKIE FORTYFIKACJE

Dobrosov
547 01 Nachod, Czechy

tel. (++420) 603 776 961

Bunkier artyleryjski Zeleny N-75
Bunkier Mustek N-72
Bunkier Kaplicka N-77

Artyleryjska Grupa warowna Dobrošov - Czechosłowackie fortyfikacje

Kompleks Grupy Warownej Dobrosov, złożony z siedmiu solidnych betonowych struktur o najwyższym stopniu odporności, jest ulokowany na jednym z szczytów gór w okolicach miasta powiatowego Nachod, niedaleko wioski Dobrosov. W głębi skalistych jaskiń góry rozciąga się labirynt prawie 2 kilometrów korytarzy, łączących poszczególne obiekty warowne. Na powierzchni terenu widoczne są tylko trzy z tych struktur: artyleryjski schron Zeleny, schron piechoty Jerab oraz schron piechoty Mustek. W czasie mobilizacji we wrześniu 1938 roku jedynie Jerab został obsadzony przez załogę liczącą 25 ludzi.

Miejski Szlak orężny po czechosłowackich fortyfikacjach z lat 1936 - 1938

Szlak umożliwia kompleksowe zwiedzanie części lini umocnień ciężkich i lekkich w kierunku Nachodu. Szlak orężny prowadzi do skrzyżowania dróg na skraju miejscowości Dobrosov, gdzie się rozgałęzia. Prawa gałąź biegnie dalej po linii umocnień ciężkich w kierunku Nachodu - Belovsi. W tej części znajdują się także dostępne do zwiedzania schrony N-S 81 Lom oraz N-S 82 Brezinka, który został odbudowany do stanu pierwotnego włącznie z wyposażeniem. Numery tablic maleją od 11 do 1. Lewa gałąż biegnie obok drugiego planowanego obiektu artyleryjskiego grupy warownej Dobrosov, a następnie wzdłuż ruin obiektów drugiego pasma umocnień lekkich. MIejski szlak orężny kilkukrotnie przecina trasę ścieżki edukacyjnej grupy warownej Dobrosov i zwykłych szlaków turystycznych oznakowanych przez Klub Turystów Czeskich.

Czechosłowackie fortyfikacje

Wybudowane były w celu zabezpieczenia Czechosłowacji przed agresją państw sąsiednich. Budowę prowadziła powołana 20 marca 1935 roku. Łącznie wybudowano do roku 1938 ponad 10 tysięcy schronów, w tym około 250 schronów ciężkich (dla porównania Linia Maginota składała się z około 5800 obiektów). Na najbardziej zagrożonych odcinkach granicy wznoszono tak zwane twierdze artyleryjskie - obiekty dla piechoty wyposażone w działa przeciwpancerne, ckm i lkm połączone ze sobą rozległymi sieciami korytarzy podziemnych.

Do końca 1939 roku planowano wybudować łącznie ponad 16 000 schronów (głównie lekkich). W planach na dalsze lata było uzupełnienie linii umocnień o dodatkowe ciężkie schrony. Budowa czechosłowackich fortyfikacji została przerwana 23 września 1938 roku w związku z naciskami rządów Francji i Anglii i przyjęciem przez prezydenta Benesa ultimatum układu monachijskiego. Do tego czasu ukończono jedynie 5 grup warownych, natomiast kolejne 4 pozostawały w stanie do wykończenia.

Źródło: www.wikipedia.pl

Mapa dojazdu

Grupa warowna Dobrošov, 547 01 Nachod, Czechy

Twierdze Zasłoń: Tajemnice Czechosłowackich Fortyfikacji